Jak odmawiać różaniec. Instrukcja krok po kroku.

AUTOR:

Data publikacji:

Jak odmawiać różaniec? Instrukcja krok po kroku.

Jak co roku w październiku w polskim kościele odprawiane są nabożeństwa różańcowe.
Modlitwa ta znana i praktykowana jest od czasów średniowiecza. Choć nie jest skomplikowana, ponieważ opiera się na powtarzaniu wszystkim dobrze znanym modlitw, warto przypomnieć krótko zasady jej odmawiania.
Różaniec składa się z krzyża z 5 koralikami oraz okręgu z koralików podzielonych na dziesiątki.

Czas potrzebny na odmówienie różańca:

20

Minutes

Wszystko czego potrzebujesz to:

– Różaniec.

Etapy modlitwy:

Krok 1 Modlitwę rozpoczynamy od znaku krzyża i wypowiedzenia słów:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Modlitwa wierze w Boga
Krok 2 Chwytając krzyż odmawiamy Wierzę w Boga:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

Krok 3 Na pierwszym koraliku modlimy się Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Krok 4 Na 3 kolejnych koralikach odmawiamy Zdrowaś Maryjo.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Krok 5 Na ostatnim koraliku mówimy Chwała Ojcu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Krok 6 Przechodzimy do rozważania tajemnic różańca i zaczynamy pierwszą dziesiątkę od modlitwy Ojcze nasz.

W zależności od dnia tygodnia, rozważamy inne tajemnice różańca. I tak: w
Poniedziałek – tajemnice radosne
Wtorek – tajemnice bolesne
Środa – tajemnice chwalebne
Czwartek – tajemnice światła
Piątek – tajemnice bolesne
Sobota – tajemnice radosne
Niedziela – tajemnice chwalebne

Zdrowaś Maryjo
Krok 7 Następnie odmawiamy 10 razy Zdrowaś Maryjo.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą …

Krok 8 Na koniec dziesiątki modlimy się Chwała Ojcu oraz O mój Jezu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Krok 9 Przechodzimy do kolejnej tajemnicy:

modlimy się 1 raz Ojcze nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo, na koniec Chwała Ojcu i O mój Jezu (tak samo przez 5 dziesiątek danej tajemnicy).

Krok 10 Różaniec kończymy modlitwą Pod Twoją Obronę.

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

Możemy modlić się używając pełnego różańca – zawierającego 5 dziesiątek, albo na pojedynczym, który składa się tylko z 1 dziesiątki. Różańce występują w formie drewnianych, szklanych czy kamiennych koralików, obrączki na palec ze żłobieniami, albo jako opaska/bransoletka na rękę.

Części Różańca

Tajemnice radosne

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni.
 5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni.

Tajemnice światła

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej.
 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
 4. Droga krzyżowa Pana Jezusa.
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Tajemnice chwalebne

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.
Call Now Button